The deadline for submission of abstracts has now passed. We have received submissions from scholars in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Russia, Ukraine, Byelorussia, Azerbaijan, Turkey, England; Scotland, Ireland, India and China.!

 

To the Registration ›

1 juli 2013 gick Högskolan på Gotland samman med Uppsala Universitet. Som ett resultat uppstod Sveriges största etnologiska utbildnings- och forskningsenhet, inom Institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala Universitet. Det är utgångspunkt för en satsning på att grundligt genomlysa ämnets vetenskapsteoretiska och kunskapsteoretiska positioner.

Folkloristics?_ill_färgI Sverige uppstod etnologi som ”enhetsämne” 1972 genom sammanslagning av de tidigare ämnena folklivsforskning, med fokus på materiell folkkultur, och folkminnesforskning, med fokus på ”andlig folkkultur”, folkligt berättande, folktro och folksed, det som i många andra länder benämns folkloristik. Sedan dess har etnologi utvecklats till en bred kulturvetenskaplig disciplin som rymmer många olika riktningar.

Samtidigt står folkloristik i Norden inför många och stora utmaningar. Medan ämnet har växt kraftigt vid universiteten i Reykjavik och Tartu, så har folkloristikens utrymme i svensk etnologisk utbildning och forskning minskat de senaste decennierna. I den våg av sammanslagningar som gått igenom universiteten har folkloristik upphört som självständig disciplin i Norge och Danmark och i Finland diskuteras nedläggning av folkloristik vid Åbo Akademi.

Det är mot denna bakgrund vi vill samla folklorister, etnologer och andra kulturforskare i Norden till en förutsättningslös diskussion av folkloristikens bidrag till kulturvetenskaplig kunskapsutveckling.  I Riga anordnas i oktober 2014 konferensen ”Mapping disciplinary history” vars syfte är att addressera ”the history of folkloristics, with a particular focus on the international nature of scholarship”.

Konferensen ”Varför folkloristik?” i Visby 2015 ska ses som ett andra steg, med fokus riktat mer mot folkloristikens framtid i nordiskt utbildningsväsen. Särskilt vill vi uppmärksamma folkloristikens bidrag till dagens etnologiska och i vidare mening kulturvetenskapliga forskning och åstadkomma en kartering och inventering av dagens nordiska folkloristik, dess fronter och utmaningar, som kan läggas till grund för nya samarbeten, forskningsprojekt och utbildningssatsningar.