Vi vill samla folklorister, etnologer och andra kulturforskare till diskussion av folkloristikens aktuella bidrag till dagens kulturvetenskapliga kunskapsutveckling.

”Varför folkloristik” tar utgångspunkt i två frågor: ”Vad behöver vi folkloristik till?” och ”Vilka slags kunskaper gör folklorister anspråk på att producera?”

Vi välkomnar bidrag till att belysa dessa frågor i form av inlägg och sessioner. Vi välkomnar inlägg med tonvikt såväl på kulturteoretiskt arbete som på empiriska studier. Tematiskt kan inläggen hämta inspiration från hela det folkloristiska forskningsfältet.

Mer konkret kan de exempelvis beröra:

  • de små personliga berättelserna
  • de stora berättelserna om nationen, Europa eller världen
  • förhållandet mellan tradition och innovation
  • kulturarvs- och minnesforskning,
  • expressiva former, expressivitet och performans
  • berättelser och narrativitet
  • medier och mediering
  • materialitet

 

 

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala Universitet, Campus Gotland och Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo.

Sänd in ditt abstract (upp till 300 ord) till oss före 15 dec 2014, med information om ditt namn, institution och titel till Owe.Ronstrom@etnologi.uu.se.